Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem

84-313 Pieski 45

Tel. (59) 861-14-37

sekretariat@spprzeryte.cewice.pl
Jesteś tutaj: Start / Kadra

Kadra

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

DYREKTOR SZKOŁY- Aleksandra Klein 

 

NAUCZYCIELE:

 

 1.  LUCYNA CYGANOWSKA- język kaszubski, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II,
 2.  BARBARA CZAJKA- nauczyciel oddziału przedszkolnego,
 3.  ALEKSANDRA KLEIN- pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie,
 4. ALICJA WOJCIECHOWSKA- język angielski, wychowawca kl. IV,
 5. KATARZYNA FILAR- chemia, biologia, przyroda, wychowawca kl. VII, VIII, rewalidacja, uspołecznianie
 6. ALINA KLEJNA- język polski, logopedia, wychowawca kl. V, VI
 7. IWONA KACZYKOWSKA- język niemiecki,
 8. ks. TOMASZ OSMAŁEK- religia,
 9. ANNA BIAŁOUS- matematyka, fizyka,
 10. MARIAN GEMBEL- geografia, informatyka,
 11. DAMIAN WASILEWSKI- w-f,
 12. MARLENA KORDA- plastyka, muzyka, technika, zajęcia komputerowe, w-f, świetlica, nauczyciel bibliotekarz,
 13. ZENON PAWELCZYK- edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie,
 14. STEFANIA MAJEWSKA- historia, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I,
 15. EWLINA LINKIEWICZ- nauczyciel wspomagający,
 16. DOROTA ŚMIGIECKA- nauczyciel wspomagający.

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 

 1. ANGELIKA PUZDROWSKA/ WIESŁAWA LIS- woźna,
 2. GENOWEFA LINDSTEDT- kucharka,
 3. MAŁGORZATA ZARZYCKA- intendentka, sekretarka,
 4. MIROSŁAWA NIERADKA- opiekunka dzieci,
 5. HENRYK WYDROWSKI-  palacz- konserwator.