Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem

84-313 Pieski 45

Tel. (59) 861-14-37

sekretariat@spprzeryte.cewice.pl

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

pt. „Jesteśmy Polakami – moja rodzina”

 

Organizator konkursu:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem.

Opiekunowie konkursu:

 • Barbara Czajka i Katarzyna Filar.

Termin nadsyłania prac fotograficznych:

 • do 8 do 26 października 2018 roku.

Cele konkursu:

 • komunikowanie pozytywnych wartości związanych z fotografowaniem,

 • zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami narodowymi,

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,

 • rozwój wyobraźni twórczej,

 • promowanie i kształtowanie świadomości i wrażliwości patriotycznych,

 • utrwalanie poczucia dumy narodowej i szacunku wobec własnego państwa,

 • umiejętne i świadome wykorzystanie symboli narodowych, miejsca, tła oraz scenografii zdjęcia,

 • zaangażowanie wszystkich członków rodziny.

Uczestnicy konkursu:

 • adresatami konkursu są uczniowie klas 0-8 szkoły podstawowej w Przerytem oraz ich rodziny.

 

Regulamin konkursu:

 • jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest nadesłanie do 26 października 2018 roku na adres katarzynafilar@wp.pl zdjęcia wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa) i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię,

 • fotografia powinna zawierać krótki opis (imię i nazwisko, tytuł, data oraz miejsce wykonania),

 • zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz telefonami komórkowymi,

 • do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe, wykonane w dowolnym zapisie (np. jpg, raw), wielkości i rozdzielczości,

 • organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami konkursu lub złej jakości technicznej,

 • osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, a także rozpowszechnianie fotografii oraz imienia i nazwiska zwycięzców poprzez publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w Internecie na szkolnej stronie www oraz na profilu szkoły w portalu Facebook,

 • oceny nadesłanych na konkurs prac, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona jury powołane przez organizatorów (I, II, III miejsce) oraz ocena pracy wyróżnionej dokonają Internauci umieszczonych zdjęć na profilu Facebooka organizatora (Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem) poprzez oddanie największej liczby głosów w postaci tzw. „lajka” pod danym zdjęciem,

 • rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników będzie opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na profilu Facebooka szkoły dnia 31 października 2018 roku,

 • wręczenie nagród odbędzie się 8 listopada 2018 roku,

 • po 9 listopada prace będą umieszczone na szkolnej pokonkursowej wystawie.

 

 

Pliki do pobrania