Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem

84-313 Pieski 45

Tel. (59) 861-14-37

sekretariat@spprzeryte.cewice.pl

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - startujemy!

 Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie klasy III gimnazjum oraz uczniowie klasy VII i VIII mogą wziąć udział w konkursach z następujących przedmiotów: język polski, język niemiecki, język angielski, geografia, matematyka,  biologia, historia, chemia, fizyka, informatyka.
 

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursów można znaleźć na stronie www.kuratorium.gda.pl Ramowy regulamin konkursów daje uczniom możliwość zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie uzyskują także pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.  Zachęcamy do poszerzania horyzontów wiedzowych. Zapytajcie swoich nauczycieli o udział w konkursie. Już na starcie życzymy uczestnikom tytułów laureata i finalisty.